Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal tünel, elin dibinde, el bileği kemikleri ile parmakların fleksör tendonlarını ve medyan siniri (elin sinirlerinden biri) içeren, iğnenin sirkülasyonu arasında bulunan dar bir kanaldır.

Bu nedenle, karpal tünel sendromu (KTS) bir nöropati (periferik sinirin tutulması), median sinirin karpal tünelden geçerken sıkıştırılmasından, tendonların iltihaplanması, sıvının varlığı vb. nedeniyle azalmış alan ve sinir sıkışmasına neden olur.

Akut ve kronik olarak ayırt edilebilir.

  • Akut formu: Nadirdir ve karpal tüneldeki (genellikle bir radyo kırığı ile ilişkili) basınçtaki ani ve sürekli bir artış nedeniyledir.
  • Kronik şekli: En yaygın olanıdır ve semptomlar aylarca veya yıllarca sürebilir. Kasiyer, ambalajcı, kasap, dikiş işçisi gibi meslekleri olan insanlar ...

Bu tablo 40-60 yaş arası kadınlarda çok daha sık görülür ve vakaların% 50'sinden fazlasında genellikle iki taraflıdır.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR? MANUEL TRAPİ İLE İLAÇSIZ NASIL TEDAVİ EDİLİR? (Ekim 2019).