Amenore primer amenore ve sekonder amenore ve bunların her birine ayrılabilir amenore türleri farklı nedenlerden dolayıdırlar.

birincil amenore Nadirdirler. 16 yaşında bir kadının adet görmediği veya sekonder cinsel özellik göstermediği durumlarda birincil amenore hakkında konuşabiliriz (sekonder cinsel özellik varsa, 18 yaşına kadar adet görmemek normal olabilir).

ikincil amenore özellikle bu grup fizyolojik amenore içerdiğinden, yani doğal nedenlerden dolayı kadınlarda adet eksikliği bulunduğundan birincil amenore'den çok daha sık görülürler. Burada, emzirme döneminde ve menopoza eşlik eden emzirme döneminde hamilelikten kaynaklanan bir kuralın bulunmadığı fizyolojik amenore, vurgulanmalıdır.

Ancak, bir semptom olarak amenore yapan hastalıkları veya hastalıkları da içerir. Bu grupta yumurtalık hastalıkları veya kadın üreme sistemi hastalıkları, bazı endokrin hastalıkları, bazı ilaçlar veya bazı otoimmün hastalıklar göze çarpmaktadır. Bu nedenlerin her biri, hormonal üretimdeki değişiklikler, adet döngüsünden sorumlu olan hormonların etki mekanizmalarındaki değişiklikler veya hatta üreme organındaki anatomik değişiklikler nedeniyle, amenore ürettiği farklı bir mekanizma kullanır.

15dk'da ENZİMLER (Eylül 2019).