yoksunluk sendromu tedavisi üç perspektifin bütünleştirici bir müdahalesini varsayar; tıbbi, psikolojik ve sosyal:

  • tıbbi: Uyuşturucular aracılığıyla, uzman doktor, yoksunluk sendromunun fiziksel semptomlarını, aynı yan etkilerin yoğunluğunu ve olasılığını azaltarak kontrol etmeye çalışacaktır. Bazı durumlarda ve maddeye bağlı olarak, ilaçlar sağlık personeli tarafından verilmelidir ve hasta semptomların yönetimi ve kontrolü için hastaneye yatırılmalıdır.
  • psikolojik: Hastanın şartlı veya psikolojik yoksunluk sendromunun üstesinden gelmesine yardımcı olmak esastır, böylece nüksü önler. Psikoterapi hastanın tüketmesine alternatif stratejiler öğreterek onu madde tüketmesine neden olan durumları tanımlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olur.
  • sosyal: Çoğu durumda, maddenin tüketimi referans grubu tarafından kabul edilir ve teşvik edilir (örneğin). Kişinin, tüketimin gerçekleştirilmediği yeni sosyal ağlar kurmasına yardımcı olmak, böylece nüks olasılığını azaltmak gerekir.

Yoksunluk - Çekilme Sendromu (Eylül 2019).