ülseratif kolit tedavisi Hastanın yaşadığı salgının ciddiyetine bağlı olacaktır.

  • Hafif salgın: sadece rektum etkilendiğinde. Bu durumda, aminosalisilatlar (sülfasalazin veya mesalazin gibi) denilen ilaçlar kullanılacaktır. Anüs yoluyla fitiller veya köpük şeklinde verilebilirler.
  • Orta salgın: Diğer yönlerin yanı sıra, aminosalisilatlarla bitmediğinde ve krem ​​şeklinde veya damar yoluyla olabilen ülseratif kolit tedavisine kortikosteroid eklemek gerektiğinde salgının ılımlı olduğu düşünülmektedir. Bu tür bir salgında, hastanın genellikle bir hastaneye yatışı gerekir.
  • Ağır salgın: Salgınlar o kadar şiddetli olduğunda, onlardan acı çeken kişi için tehlike oluşturur, doğrudan venöz kortikosteroidlerle tedavi edilmeye başlar. Bazen bu tedavi yeterli olmamakta ve bağışıklık sisteminin aktivasyonunu azaltan ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır, en çok kullanılanları siklosporin ve infliksimabdır.

Ülseratif Kolit Tedavisi (Eylül 2019).