Agorafobi tedavisinin amacı hastanın endişe durumlarını kontrol ederek korkulan durumlarla yüzleşmesini sağlamaktır. En etkili psikolojik tedavi bilişsel davranışçı terapi, bazı durumlarda, farmakolojik tedavi psikiyatrist tarafından belirtilir.

Terapiden, hasta, korkulan duruma programlanmış ve kontrollü maruz kalma için gerekli becerilerin kazanılması konusunda eğitilir. Bu stratejiler arasında gevşeme teknikleri ile agorafobi kaynaklı anksiyete fiziksel algılarının kontrol edilmesi, maruz kalmadan önce, sırasında ve sonrasında düşünce yönetimi ile devamsızlığı anksiyete belirtilerini şiddetlendirebilecek becerilerde eğitim yer alması bulunmaktadır. (örneğin, yokluğunun kaygı düzeylerini arttırdığı bir hasta için sosyal becerilerde eğitim).

Agorafobi hastasının öğrenmesi çok önemlidir bu durumlardan kaçınmayın veya kaçmayınAksi takdirde, bu korkuyu hassaslaştıracaktı. Bu nedenle, bu durumlar hasta ile terapist arasında hastanın maruz kaldığında yaşadığı kaygı seviyesine göre hiyerarşize edilmelidir. İlk anlarda, terapistin kendilerini bu gibi durumlara maruz bırakması için hastaya eşlik etmesi sıkça görülür.

AGORAFOBİ İLE YAŞAMAK! (Eylül 2019).