DupilumabSanofi-Aventis tarafından Dupixent® olarak pazarlanan Avrupa İlaç Ajansının (EMA) İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesinden (CHMP) Avrupa Birliği’nde kabul edilmesini öneren tedavi bakım arasında şiddetli astım kanda, 12 yaşından büyük ergenlerde ve yüksek dozda inhale kortikosteroid ve diğer ilaçların kombinasyonuna iyi cevap veremeyen yetişkinlerde yüksek eozinofil seviyeleri ile karakterize enflamasyonla birlikte.

Avrupa'da halihazırda sistemik tedavinin belirtildiği orta ila şiddetli atopik dermatitli yetişkinler için onaylanmış olan bu ilaç, interlökin-4 (IL-4) ve interlökin-13 (IL-13) inhibitörüdür. Solunum sisteminin alerjik iltihabını uyaran proteinler ve nitrik oksit ekshalasyonu (FENO), immünoglobulin E ve eotaksin 3 dahil olmak üzere iltihaplanma biyolojik belirteçlerini azaltarak etki eder.

Dupilumab'ın klinik deneylerde iyi sonuçları

CHMP'nin olumlu görüşü, Faz III Görev ve Girişim denemeleri de dahil olmak üzere, LIBERTY ASTHMA programının önemli denemelerine katılan 2,888 ergen ve yetişkin hastanın verilerine dayanmaktadır. Quest'te, dupilumab, orta veya yüksek dozda inhale kortikosteroidlere ve ek bir ilaca yeterince cevap vermeyen astımlı hastalarda plasebo ile karşılaştırıldı ve Venture'de aynı ilaç oral kortikosteroid bağımlı astım hastalarında plasebo ile karşılaştırıldı.

Kontrolsüz astımı olan hastalar öksürük, hırıltılı solunum ve solunum güçlüğü çekerler ve hastaneye yatmayı gerektiren ataklar geçirebilirler.

Genellikle şiddetli astımı olan hastalar iyi kontrol edilmiş hastalık ve deneyime sahip değildir astımlı semptomlar kalıcı mevcut tedavilere rağmen. Patoloji kontrol edilmediğinde öksürük, hırıltı ve solunum güçlüğü gibi belirtiler gösterir ve etkilenenler hastaneye yatışlarını gerektirebilecek ciddi astım atakları riski altındadır.

Ek olarak, inhale kortikosteroidler bu sorunları hafifletebilse de mevcut astım kılavuzları, kullanımlarının, potansiyel yan etkileri nedeniyle daha ciddi hastalarla sınırlı kalmasını önermektedir. Önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonunun yeni endikasyon için ilacın onayına karar vermesi bekleniyor.

Yaratılan Hazır İmalat HPV Krizi ve Ailelere Yaşattığı Dehşet (Eylül 2019).