AİDS çeşitli geçer aşamalarıbir dizi farklılığın takdir edildiği:

İlk aşama

 • Bir dizi faktöre bağlıdır:
  • Enfektif doz: vücuda bulaşan virüs miktarı.
  • Suşun Virülansı: Etkilendiği virüse zarar verme yeteneği.
  • Enfekte olan kişinin müdahale kapasitesi: her kişi aynı hastalığa farklı tepki verir.
 • Virüs, lenfoid dokuda ve lenf düğümlerinde yayılır.
 • 2 ila 6 hafta arasında p24 antijeni zaten tespit edilebilir. Bu antijen, virüs varlığını tespit etmek için yapılan testlerde aranandır, ancak 90 gün geçinceye kadar sonuçlar güvenilir olarak kabul edilemez.

Kronik faz

 • Bu aşama virüsün çoğaldığı yıllar olarak tahmin edilen değişken bir süreye sahiptir.
 • Etkilenenler genellikle semptom göstermez (semptomsuz).

Son aşama

 • HIV çoğalmasında artış.
 • Ciddi fırsatçı enfeksiyonların oluşumu.

Medical Animation: HIV and AIDS (Ekim 2019).