Uyarılmış potansiyellerin araştırılması boyunca, farklı elektrotlar, dijital bellekte depolanan elektrik sinyallerini yakalar. Testin yapıldığı aynı zamanda, bu ölçümler gözlemlenebilir, ancak farklı kayıtları aynı anda incelemek zaman ve özveri gerektirdiği için bunları analiz etmek neredeyse imkansızdır.

Nörofizyolog, çalışılan her bir sinir bölgesinde tespit edilen sinir impulslarının kaydını analiz edecektir. Her kayıtta, nöral sinyallerin yoğunluğuna ve süresine göre değişen bir dizi dalga gözlenecektir. Elektriksel değişikliklerin dış duyusal uyaranlara bağlı olduğunu doğrulamak için dikkatlice çalışılmalıdır.

Sonuçları size gönderen uzman doktora almak için sonuçları almaya gidebilirsiniz. nörolog veya kulak burun boğaz uzmanı. Bu atamada profesyonel, çalışma boyunca görülen değişiklikleri açıklayacaktır. Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme gibi daha fazla tanı gerektiren daha fazla test yapılmasını gerekli bulabilirsin. Davanızdaki çeşitli tedavi seçeneklerini açıklayacak ve en uygun olanı önerecektir.

Nöromasküler Kavşak, Motor Son Plak (Sağlık ve Tıp) (Ekim 2019).