meme kanseri üçlü negatif Agresif bir neoplazmadır ve tedavisi zordur, çünkü östrojen, progesteron ve HER2 için reseptörler yoktur, hormonal tedavilere cevap vermez. Aynı zamanda yüksek bir nüks oranına ve çok kötü bir prognoza sahiptir, çünkü etkilenenlerin hayatta kalması genellikle beş yılı geçmez.

Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic’teki araştırmacılar, Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisitanımlamayı başardıkları genler Bu kanser türünü geliştirme riskinin artmasıyla ilişkili olan ve bu hastalıktan muzdarip bir kadının şansını belirlemeye yardımcı olabilecek spesifik koşullar.

Bazı kalıtsal genetik değişiklikler bazı kanserlere maruz kalma ihtimalini arttırır

Yüksek risk altındaki kadınları belirlemek için genetik testler

Bu uzmanlar iki çalışmada yer alan üçlü negatif meme kanserli 10.901 hasta üzerinde genetik testler gerçekleştirmiş, 8.753 hastada kansere yatkın 21 gen ve geri kalan 2.148'de 17 gen test etmiştir. Bu şekilde, BARD1, BRCA1, BRCA2, PALB2 ve RAD51D genlerindeki değişimlerin, bu tür tümörlerin gelişme riskinin yüksek olduğu ve Kafkas ve Afrika kökenli Amerikalılarda herhangi bir meme kanserinden muzdarip olma riskinin% 20 daha yüksek olduğu ile ilişkili olduğunu doğruladılar. .

Mayo Clinic'teki genetikçi ve araştırmanın yazarlarından Fergus Couch, bazı kanserlere maruz kalma olasılığını artıran kalıtsal genetik değişikliklerin analiz edildiği testlerin tanımlanmasına yardımcı olduğunu açıkladı daha büyük risk taşıyan kadınlara. Genetikçi, bunun, hangi genlerin üçlü negatif meme kanseri gelişme riski ile ilişkili olduğunu belirleyen ve bu riski daha iyi yönetmek için temel sağlanmasına katkıda bulunacak olan ilk çalışma olduğunu ekledi.

The Science of Depression (Eylül 2019).