Raynaud fenomeni (parmakların rengini değiştirme), sklerodaktili (parmakların cildinin sertleşmesi) ve özofagus rahatsızlığı gibi hastalığın bazı özellikleri; skleroderma tanısı.

Ek olarak, bu hastalığın bazı spesifik antikorlarının saptanması veya kılcal damarlardaki dolaşımın tırnak yatağının kapillaroskopisi ile değiştirilmesi (tırnak altındaki mikro sirkülasyonun değerlendirilmesi) gibi sklerodermanın teşhisine yardımcı olabilir.

Laboratuar testlerinde, spesifik olmayan değişiklikler tespit edilir - bunlar, başka pek çok hastalıkta görülebilir - örneğin, artan sedimantasyon hızı, anemi, pozitif romatoid faktör veya artan immünoglobulinler.

Sclerdodermia tanısında çalışma konusunda daha fazla rehberlik eder antinükleer antikorlarHer ne kadar diğer sistemik hastalıkların göstergesi de olsalar. Sklerodermada, bu otoantikorlar çok sık görülür, hastaların% 90'ında tespit edilir ve en yaygın patern lekelenmedir, nükleoler patern hastalığın en spesifik örneği olmasına rağmen. Bu modeller, bir tür mikroskopi, floresan ile gözlenir. Antikentromer, anti-Scl70 veya antinükleol gibi diğer otoantikorlar tespit edilebilir.

Skleroderma (Sistemik Skleroz) nedir? Tedavisi nasıldır? (Eylül 2019).