Gece enürezis tanısı için bir dizi test yapılmalıdır:

  • Klinik geçmişi ailede enürezis öyküsü olup olmadığını belirlemek.
  • Fiziksel muayene: karın palpasyonu, üreme organlarının ve muhtemelen alt ekstremitelerin anüs ve reflekslerinin incelenmesi.
  • İdrar analizi.

Doktor, uygun gördüğü sürece, böbreklerin veya mesanenin röntgeni, kan testleri veya görüntü testleri veya dinamik mesane fonksiyonu gerekli değildir;

  • Diabetes mellitus.
  • Kronik böbrek hastalığı.
  • Omuriliğin konjenital anomalileri.
  • Nörojenik mesane
  • Üriner sistemin konjenital anomalileri.

Gece işemesi, kaka kaçırma ve tedavisi (Eylül 2019).