Cushing sendromu Ekzojen glukokortikoidli bir hastayı tedavi eden doktorlar için kolayca tespit edilebilir. Bu durumlarda, tedavi edilmeleri gereken temel sorunla ortaya koymak zorunda oldukları etkiler ile neden olabilecekleri yan etkiler, yani Cushing sendromu arasında en iyi denge aranır.

Bununla birlikte, endojen hiperkortisizm, buna izin veren bir çalışmaya ihtiyaç duyar. tanı -Kortizol, ACTH veya her ikisinin aydınlatılması- ve nedenini keşfedin. Kortizol veya ACTH'deki bir artışı tespit etmek her zaman kolay değildir, çünkü her zaman arttırılmayabilirler. Bu nedenle, endojen kortizol fazlası, idrarda serbest kortizol tespiti, çeşitli tayinlerde artmıştır ve ayrıca, saat 23: 00'te deksametazonun (1 mg) oral olarak tatbik edilmesinden sonraki sabah alınan kanda yüksek plazma kortizolü saptanması durumunda gösterilmiştir. : Önceki günün 00 s'i (buna hızlı inhibisyon testi denir). İki gün boyunca daha fazla miktarda deksametazon uygulandığı sonuncuya benzer bir test var (zayıf inhibisyon testi).

Cushing sendromunun teşhisinde kullanılan diğer testler, gece ve uyku sırasında saat 12'de kanda ve tükürükte kortizol tespitidir; normal olan gece kortizol seviyelerinin düşük olması, ancak bu sendromlu hastalarda daha yüksek olmasıdır.

ACTH artışının tespiti için çoğu durumda kanda doğrudan tayin yeterli değildir, aksine kortikropropin salgılayan hormon veya CRH ile bir stimülasyon testi neredeyse her zaman gereklidir.

Hiperkortikalizmin kökeninin teşhisi

Hiperkortikalizmin kökeninin teşhisi için biri ACTH'ye diğeri olmayan iki tür göz önünde bulundurulmalıdır. İlk durumda, ACTH hormonunda hipofiz kökenli olabilecek bir artış var veya ACTH'nin hipofiz bezinden başka bir yerde bulunan bir tümör tarafından üretilme olasılığı da var. İkinci durumda, sendrom ACTH'deki bir artışa bağlı olmadığı zaman, kortizolün fazlalığı genel olarak adrenal bezinde bulunan bir tümöre neden olur.

CRH ile yapılan stimülasyon testi, ACTH'nin yüksek üretiminin hipofiz bezinden gelip gelmediğini ayırt etmeyi sağlar; bu durumda bu testte verilen cevap abartılı bir şekilde büyüktür veya hipofiz bezinden düşük bir cevap vermez. Bu test ile, eğer Cushing sendromu adrenal kökenli ise, yani ACTH'nin aşırı üretilmemesi durumunda cevap yoktur. Ek olarak, Cushing sendromunun nedenini garantilemek için, yüksek dozlarda deksametazon ile inhibisyonun kanıtı vardır.

Hormonal çalışmada elde edilen sonuçlara bağlı olarak, tümörün konumunu sağlamak için tanı yöntemleri kullanılacaktır:

Bir hipofiz adenomunu tespit etmek için - iyi huylu bir tümördür, hipofiz bezinde en sık ACTH üreten tümör - kraniyal manyetik rezonans kullanılacaktır.

Eğer tümör rezonansta görülmezse - bazen çok küçük, hatta mikroskobik - bile, ACTH, hipofiz bezinin yakınındaki arteriyel kanda arteriyel kateterizasyonla ölçülebilir.

Kökeni adrenal olduğundan şüpheleniliyorsa, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve ultrason adrenal bezlerin.

Kökenin, hipofiz bezinin (EKtopik tümör) dışına yerleştirilmiş ACTH üreten bir tümör olduğundan şüpheleniliyorsa, göğsün bir BT taraması yapılır, ektopik tümörlerin yarısından fazlası burada ve karın bölgesinde bulunur; Ayrıca, tümörün vücutta herhangi bir yerde saptanmasını ve uzamasını görmesini sağlayan bir sintigrafi yapılabilir.

Cushing sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? (Eylül 2019).