Hastalar atriyal fibrilasyon Çok düzensiz bir nabzı vardır ve genellikle normalden daha hızlıdır. Bu bulgu doktorun bu hastalığın varlığından şüphelenmesini sağlayabilir. Şüphe ile kolayca doğrulanabilir elektrokardiyogramBu, kalbin elektriksel aktivitesini algılayan ve grafik kağıdına dalgalar halinde kaydeden bir testtir. Atriyal fibrilasyon durumunda, atriyanın kasılmasına karşılık gelen dalgalar yoktur.

Atriyal fibrilasyon, ayrıca kardiyak ultrason (ekokardiyogram). Bu test, kalbin atriyasındaki etkili kasılmaların olmadığını gösterir.

Atriyal fibrilasyonun tanısından sonra nedenini belirlemek için bazı testler yapılır:

  • Kardiyak kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, perikardit, vs.
  • Hipertiroidi varlığı kandaki tiroid hormon düzeylerini ölçerek incelenir.
  • Uyku bozuklukları, pulmoner emboliler, KOAH veya hastalığın diğer ekstrakardiyak nedenlerinden şüphelenilirse, tanı için ilgili testler yapılır.

Atrial fibrilasyon nedir, güncel tedavi yaklaşımları nelerdir? - Prof. Dr. Ali Oto (Ekim 2019).