Agorafobi, acı çeken kişi için önemli olumsuz etkilere sahiptir, yaşam kalitelerine önemli ölçüde müdahale eder. Agorafobi hastalarının çoğu anksiyete görünümünden korkmaktan hoşlandıkları aktiviteler yapmayı bıraktıklarından günlük yaşamlarının giderek daha sınırlı olduğunu hissediyorlar. Agorafobinin ana sonuçları arasında:

  • İş müdahalesi (düşük performans, iş kaybı).
  • Sosyal girişim: arkadaşlarıyla kalmayı ve sosyal etkinliklere katılmayı bıraktılar ve çift arasındaki ilişkide acı çekildi.
  • Seyahat için sınırlamalar: memnuniyet verici faaliyetlerin ve seyahat etmenin gerekli olduğu durumlarda emek sorunlarının azalması anlamına gelir.
  • Duygusal problemler: başkalarına bağımlılık, suçluluk duygusu, düşük özgüven, vb.
  • Psikopatolojik bozukluklar: depresyon, anksiyete sorunları, madde bağımlılığı (özellikle anksiyolitikler, vb.).

Panik Bozukluk (Panik Atak) (Sağlık: Akıl Sağlığı) (Psikoloji / Akıl Sağlığı) (Eylül 2019).