Agorafobi durumu, bireyin iç faktörlerinin (kişilik özellikleri vb.) Ve dış faktörlerin (çevresel faktörler) etkileşiminin bir sonucudur. Her ikisinin kombinasyonundan, aşağıdaki risk faktörlerini veya agorafobi nedenlerini gösterebiliriz:

  • Yüksek kaygı özellikleri (durumları tehdit edici olarak yorumlama eğilimi).
  • Anksiyete bozukluğu olan aile öyküsü.
  • Kadın Olmak: Kadınlar agorafobi gibi bazı duygusal rahatsızlıklardan muzdariptir.
  • 18 ila 35 yaş arası.
  • Stresli bir duruma maruz kalmak.
  • Yoğun panik seviyelerine sahip deneyimler yaşadım.

Risk faktörleri önemliyse, sorunun ortadan kalkmasını engelleyen bakım faktörleri daha az önemli değildir. Korkulan durumlardan kaçınma / kaçınma davranışları, agorafobinin temel bakım faktörüdür, çünkü hastanın kaygıyı kontrol etmek için stratejiler edinmesine izin vermez, aynı zamanda onlardan kaçınmanın onu hissetmeyi bırakmanın en iyi yöntemi olduğunu öğretir. İkincil kazançlar (örneğin, artan ilgi veya başkaları tarafından şirket), temel bakım faktörleri olarak da işlev görür.

Agora Fobi Nedir, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? | Ben Psikoterapi TV (Eylül 2019).