Çoklu zeka kuramı, 8 zeka türünü ayırt eder. Her birinin önemini ve özelliklerini anlamak için bu sekiz türün her birini ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

 • Matematiksel mantık zekası

  Sayılar, hesaplama ve soyut düşünme için bir tesiste kendini gösterir. Yüksek matematiksel mantığı olan insanlar, problemleri çözebilir, çözümler hayal edebilir ve hipotezler üretebilir; Henüz gerçek olmayan olasılıkları düşünebilirsiniz. Sayılar için ilgi ve zevk gösterme eğilimindedirler, kategori oluşturma, akıl yürütme vb. Konusunda iyidirler.

 • Sözel dilbilimsel zeka

  Kendini sözel yeteneklerde gösteren türden bir zekadır. Dilbilimsel zekası olan bireyler konuşmalar yapmakta iyidirler ve harika editörlerdir, kendilerini sözlü olarak ifade etme imkanına sahiptirler ve bu kelimeyle büyük bir inanç gücüne sahiptirler. Ayrıca, okumaktan zevk alırlar ve dinlemede iyidirler. Doğal ortamı kelimedir.

 • Uzay-görsel zeka

  Bunlar vizyon ve mekanın yönetimi ve anlayışı ile ilgili becerilerdir. Görsel zekaya sahip insanlar ayrıntılı görüntüler veya zihinsel haritalar oluşturabilir; Resimlerde düşündüklerini söyleyebiliriz, ayrıntıları ve plasmándolos'u gözlemlemede iyidirler ve çok iyi yönlendirilmişlerdir. Plan ve harita çizme ve yapma özelliğine sahiptirler.

 • Kinetik vücut zekası

  Bedenle, hareket, koordinasyon ve denge ile ilgili bir tür zekadır. Kinetik-kurumsal zekası yüksek olan insanlar, vücutlarını ve hareketlerini mükemmel bir şekilde yöneten ve yöneten kişiler olduğundan sporda iyidir. Elleriyle de iyiler, işleri düzeltiyorlar, yaratıyorlar, el sanatları yapıyorlar ...

 • Müzikal zeka

  Müzik zekası, adından da anlaşılacağı gibi, müzik için özel yeteneklerle kendini gösterir. Müzik yeteneğine sahip olanlar, bedenle, ritmi nasıl koruyacaklarını, sesle, enstrümanları kolaylıkla çaldıklarını, sesleri tanıdıklarını vb. Bilirler. Onlar kendilerini müzik aracılığıyla öğrenen ve ifade eden insanlar; müzik ve melodilerle düşünüyorlar.

 • Kişilerarası zeka

  Başkalarını anlama ve ilişki kurma yeteneğidir; Mutluluk için çok önemli ve belirleyicidir, çünkü başkalarıyla ilişki kurma yeteneğini belirler. Kişilerarası zeka, sağlıklı ve zenginleştirici ilişkileri sürdürmenin garantisidir ve bu yeteneğe sahip kişiler, herkese iyi düşen, ilişkilerde nasıl hareket edeceğini bilen ve genellikle gruplara liderlik eden sosyal ve karizmatik insanlardır.

 • İntrapersonal zeka

  Kendini anlama ve kendini düzenleme kapasitesine atıfta bulunur. Bu durumda, kendini anlama, hedefleri belirleme ve onları başarmak için motive etme ve kendini düzenleme yeteneğidir. Aynı zamanda çok önemlidir ve kişilerarası zeka ile birlikte duygusal zeka oluşturur. İntrapersonal zekası olan insanlar, kendileri ile rahat hissederler, iç gözlemden zevk alırlar, duygularını ve düşüncelerini tanımlayabilir ve onları düzenleyebilirler.

 • Naturalist zeka

  Doğa ve doğa olaylarıyla ilgili bir tür zekadır. Bunu doğal dünyayı anlama yeteneği olarak anlayabiliriz. Doğal zekaya sahip insanlar, doğal olayları kolayca tahmin edebiliyorlar, hayvanları ve bitkileri anlıyorlar, onları doğal dünyaya bağlayan altıncı bir hissi var gibi görünüyor. Doğada kendilerini rahat hisseden ve kendilerini çevreleyen çevre ile mükemmel etkileşimde bulunan bireylerdir.

Teori ayrıca, sadece geleneksel olarak temel kabul edilenler değil, her tür zekanın önemli olduğunu açıklar. Ayrıca, tüm istihbarat türlerinin hepimizde daha fazla veya daha az olduğu düşünülmektedir, ancak bazılarında diğerlerinden daha fazla duruyoruz.

Çoklu Zeka Kuramı (Ekim 2019).